Политика за защита на личните данни

 1. Преглед на политиката за защита на личните данни

Това е основната политика за защита на личните данни на ЮНИВЪРСАЛ МЕДИЯ ЕООД и за определени услуги, предоставяни чрез тях и други уебсайтове и приложения.

ЮНИВЪРСАЛ МЕДИЯ ЕООД работи с различни компании, включително доставчици на данни, рекламодатели и издатели, за да измери ефективността и да достигне съдържанието, което се вижда и слуша по интернет и по радиото, независимо от това какво устройство използват хората, за това. Например, ние помагаме на рекламодателите да разберат по-добре представянето на кампаниите чрез аудиторията на телевизията, радиото, компютрите и мобилните устройства.

Тази Политика за защита на личните данни се прилага за цялата информация, която е събрана за Вас от ЮНИВЪРСАЛ МЕДИЯ ЕООД, независимо от начина, по който е събрана или съхранявана, и описва, наред с всичко друго, видовете събирана информация за Вас, когато участвате в пазарно проучване, начина, по който Вашата информация може да се използва и кога може да се разкрива, как можете да контролирате използването и разкриването на Вашата информация и как е защитена Вашата информация.

В настоящата Политика за защита на личните данни ще разгледаме следните теми и не само:

 1. Каква информация събираме
 2. Как събираме и използваме информацията
 3. Информация, свързана с интернет-базирана реклама
 4. Каква информация предоставяме на трети страни
 5. Как Вие можете за променяте или контролирате това, което ние събираме
 6. Информация за потребителите, установени извън територията на ЕС
 7. Как може да се променя настоящата Политика за защита на личните данни
 8. Друга полезна информация относно защитата на Вашите лични данни
 9. Как можете да се свържете с ЮНИВЪРСАЛ МЕДИЯ ЕООД за всички въпроси или проблеми, които имате.

Може да съществуват и други политики за защита на личните данни, които да се прилагат за определени услуги, предоставяни от нас. Прочетете ги, когато се регистрирате или се абонирате за тези услуги на тези сайтове.

 1. Цел на събирането на данни за потребители

В ЮНИВЪРСАЛ МЕДИЯ ЕООД ние събираме различни видове информация за нашите потребители поради шест основни причини:

 1. Да извършваме проучвания и анализи, включително и социологически проучвания;
 2. Да извършваме определени маркетингови дейности;
 3. В помощ на нашия мониторинг и подобряване на предлаганите от нас услуги;
 4. Да отговаряме на Вашите въпроси, проблеми или запитвания при обслужване на клиентите;
 5. Така или иначе да комуникираме с Вас за Вашия акаунт;
 6. Ако имаме разрешение от потребителя, или се допуска от закона, да предлагаме услуги на същите.

3. Нашите принципи:

 1. Ние полагаме максимални усилия, за да защитим Вашите лични данни чрез използването на съответна технология за защита. Това означава:
 1. Ние ще зачитаме Вашата поверителност. Ние събираме лична информация, ако Вие се съгласите да получавате маркетингови съобщения (независимо дали по електронна поща, по пощата, чрез SMS или по телефона) единствено от нас, и, ако се съгласите, от други организации, които ние сме подбрали внимателно. Уверяваме Ви, че е ясно кога можете да направите тези избори, например, има квадратчета, които Вие е необходимо да отбележите, ако желаете да получавате маркетингови съобщения, като можете да променяте своите предпочитания, ако вече не желаете това. Понякога обаче може да Ви изпращаме по имейл информация или въпроси за Вашето мнение.
 2. Ние ще събираме и използваме данни на индивидуални потребители, само ако имаме Вашето разрешение или ако имаме изключително важни бизнес основания да правим това, като събирането на достатъчно информация за извършването на социологически проучвания.
 3. Ще бъдем ясни в нашите взаимоотношения с Вас във връзка с това каква информация събираме за Вас и как ще я използваме.
 4. Ние ще използваме лична информация единствено за целите, за които тя първоначално е събрана и Ви уверяваме, че ще я изтриваме по сигурен начин.
 5. Нашите сайтове са достъпни чрез интернет. Това означава, че хората по света, които имат достъп до нашите уебсайтове, могат да видят всичко, което Вие публикувате на уебсайта, например, коментари за дадена статия.
 6. Ако ние или нашите доставчици на услуги трансферираме информация извън територията на Европейския съюз или Европейската икономическа зона (ЕИЗ), това ще се извършва при съответна защита на място (посочена съгласно ОРЗД).
 7. Вие имате правото по всяко време да ни изпратите възражение срещу обработването на Вашите данни за директен маркетинг, включително профилирането, доколкото това касае нашите услуги. Възражението може да бъде направено по имейл, данните за контакт може да намерите по-долу в т. 1.
 8. Ние водим регистър на Вашите лични данни, за да осигурим високо качество и последователност на услугите в рамките на Групата. Ние винаги съхраняваме и обработваме Вашите данни в съответствие със закона.

4. Какви данни събираме:

ЮНИВЪРСАЛ МЕДИЯ ЕООД може да събира данни за съдържанието, което е разгледано (напр. коя рекламна кампания или кой програмен епизод), къде е разгледано съдържанието (напр. на кой уебсайт или в кое приложение), и обща информация за устройството, на което е разгледано съдържанието (напр. таблет или смартфон, рекламен идентификатор, IP адрес, операционна система).

Данните от една от нашия асортимент услуги тогава се съпоставят с данните от други компании, които разпознават своите потребители или които събират данни за потребителите като цяло. Тези други компании предоставят на Нилсън обобщени или псевдонимизирани статистически данни за аудиторията. Ние не казваме на тези трети страни какво съдържание са разгледали техните потребители и ЮНИВЪРСАЛ МЕДИЯ ЕООД никога не научава идентичността на потребителите на другите компании.

Ние не идентифицираме, нито се опитваме да идентифицираме, физическите лица, когато провеждаме пазарно проучване.

Нашата компания рядко представя кратки социологически проучвания на потребители, които може да са показани или не в съдържанието на нашите клиенти. Отговорите са доброволни. Ако зрителят отговори на въпрос от проучването, този отговор се съхранява в базата данни. Социологическите проучвания не търсят, нито събират директно данни, които позволяват дадено физическо лице да бъде идентифицирано.

Регистрация за електронен бюлетин

Уебсайтът на ЮНИВЪРСАЛ МЕДИЯ ЕООД предлага електронен бюлетин, съдържащ новини от I&F McCann Grupa и агенции, работещи в рамките на I&F McCann Grupa, включително Universal Media EOOD, за който потребителите могат по всяко време да се абонират и отпишат. Адресът на електронната поща на потребителя ще се използва единствено за изпращане на имейли изключително от този източник, който е свързан с търговската дейност на I&F McCann Grupa. Никой потребителски имейл адрес, нито идентичност на потребител, няма да бъде продадена, отдадена под наем, наета или разкрита на лица или организации извън I&F McCann Grupa или доставчици, които ние използваме за изпращането на тези бюлетини.

Потребителите могат по всяко време да се премахнат от мейлинг списъка на електронния бюлетин като следват инструкциите за опцията за отписване в края на всеки бюлетин.

I&F McCann Grupa основно използва доставчика на услуги MailChimp за изпращане на бюлетини.

Събирани лични данни: имейл адреси и друга информация за регистрация, която предоставят потребителите

Място на обработване: САЩ – Политика за защита на личните данни 

 1. Как използваме тези данни?

Ние използваме тези данни, за да създаваме различни аналитични оценки, доклади и анализи, включително и за състава на аудиторията, която разглежда определено съдържание, или за ефективността на рекламната кампания.

ЮНИВЪРСАЛ МЕДИЯ ЕООД също така може да повиши или измерва данните, събрани от други онлайн и офлайн информационни източници и с други инструменти за търсене, включително данните, разглеждани от членовете на панелите на Нилсън (с изключение на индивидуално идентифициращите данни). Други информационни източници може да включват социалните медии или сайтовете за електронна търговия. Тези допълнителни източници ни дават възможност да направим по-обстойни проучвания и анализи във връзка с демографските характеристики, предпочитанията и използването на интернет аудиторията.

В нашите аналитични оценки, доклади и анализи ние включваме единствено обобщени данни и данни, които не могат да се използват за идентифицирането на дадено лице.

За да ни съдействате в нашия маркетинг, освен данните, които Вие ни предоставяте, ако се регистрирате, ние също така можем да получим и данни от доверени трети страни, които да ни помогнат да разберем какво може да Ви заинтересова. Тази „профилираща” информация се получава от най-различни източници, включително обществено достъпните данни (като електронния регистър) или от източници като социологическите проучвания и изследвания, където Вие сте дали своето разрешение Вашите данни да бъдат споделени.

Можете да изберете тези данни да не бъдат споделяни с нас от тези източници чрез влизане във Вашия акаунт и промяна на настройките в секция „поверителност”.

След като сте се регистрирали, и с Ваше разрешение, ние можем да Ви изпращаме имейли, които смятаме, че може да Ви интересуват. Бюлетините могат да бъдат персонализирани въз основа на това какво четете на интернет страницата. По всяко време Вие можете да вземете решение да не получавате тези имейли и ще можете да се „отпишете”.

 1. Избори

ЮНИВЪРСАЛ МЕДИЯ ЕООД смята, че Вие трябва да имате избор относно това дали да участвате в нашите проучвания и аналитични оценки. Ако в момента не участвате в мероприятията на ЮНИВЪРСАЛ МЕДИЯ ЕООД и не желаете да участвате в проучвания, можете да се отпишете винаги, когато пожелаете.

 1. Използване на данни на деца

Ние не събираме умишлено, нито съхраняваме, лична информация за деца на възраст под 16 години, нито предлагаме каквито и да било наши продукти или услуги директно на деца на възраст под 13 години.

 1. Актуализиране на Вашата лична информация

Вие можете по всяко време да актуализирате Вашата лична информация и да променяте маркетинговите си предпочитания като се свържете с нашето Длъжностно лице по защита на личните данни, което отговаря за защита на информацията, Божидар Белич, bozidar.belic@ifmccann.com.

 1. С кого споделяме данните

В зависимост от мястото Ви на живеене, Вашата лична информация може да бъде споделяна с дружества от ЮНИВЪРСАЛ МЕДИЯ ЕООД, които са със седалище в Швеция, Норвегия, Хърватска, Сърбия и други държави, където има дружества от ЮНИВЪРСАЛ МЕДИЯ ЕООД.

Ние няма да споделяме Вашата лична информация с други лица за маркетингови цели, освен ако не ни дадете Вашето разрешение. Ако ние имаме Вашето разрешение, ние ще споделяме Вашата информация само с други организации, които внимателно са подбрани от нас.

Ако посетите събитие, организирано от партньор на събитието, данните може да бъдат споделени за административни цели на това събитие.

Ние може да предоставяме услуги на други организации чрез нашите сайтове, въпреки, че не е наложително да управляваме тези сайтове. Ние обработваме всяка информация, която събираме, когато Вие имате достъп до услуга, предоставена от друга организация съгласно тази политика за защита на личните данни. Информацията, която събират тези други организации, се урежда от тяхната собствена политика за защита на данните.

Ние можем да имаме достъп и да публикуваме лична информация, за да се придържаме към съответните закони и държавни искания, за да управляваме добре нашите системи и за да защитим както нас, така и нашите потребители.

Всички други организации, които имат достъп до Вашата информация в процеса на предоставяне на услуги от наше име, ще се управляват от строги договорни ограничения, за да направим така, че те да защитават Вашата информация и се придържат към действащите закони за защита на данните и поверителност. Ние също така може самостоятелно да извършваме проверки на тези доставчици на услуги, за да се уверим, че те отговарят на нашите стандарти. Може да използваме доставчици на услуги, които да ни помогнат да поддържаме тези сайтове (или предоставяните услуги на тези сайтове), някои от които може да са установени извън територията на ЕИЗ.

Имайте предвид, че докато посещават наши сайтове/приложения, посетителите може да следват линкове към други сайтове, които да са извън сферата на нашето влияние. ЮНИВЪРСАЛ МЕДИЯ ЕООД не носи отговорност за съдържанието или политиката за защита на данните на другите такива сайтове.

 1. Използване на „бисквитки”

Ние използваме „бисквитки” поради редица причини:

 1. За статистически цели, за да следим колко потребители имаме и колко често посещават нашите интернет сайтове. Ние събираме информационни списъци за това кои от нашите страници най-често са посещавани и от какъв тип потребители, и от кои държави.
 2. Ние използваме други организации за събиране на информация от анонимни потребители, понякога чрез „бисквитките” и уеб маяците (информация, вградена в изображенията, които позволяват да се направи анализ за това как се използва уебсайтът и броя на посетителите). Например, нашите уебсайтове може да представят авторски софтуер за измерване на информацията на ЮНИВЪРСАЛ МЕДИЯ ЕООД, който ще Ви позволи да участвате в пазарни проучвания.
 3. Ние и други консултанти може да използваме статистически бисквитки, за да следим кой е видял рекламата и е кликнал на нея. Можете да откриете допълнителна информация за това в нашата онлайн секция от тази политика за защита на данните „Поведенческа реклама”.
 4. Да се поставят „бисквитки” на Вашия компютър означава, че ние можем да Ви показваме реклами, от които може да сте заинтересовани и да ни позволите да контролираме броя колко пъти ги виждате и да измерим колко е ефективна рекламната кампания. Рекламата ни помага да поддържаме сайта да се използва свободно от Вас. Можете да откриете допълнителна информация за това в онлайн секцията от тази политика за защита на данните „Поведенческа реклама”, включително и как можете да се „отпишете”.
 5. Ние може да ползваме „флаш бисквитки”, за да съхраняваме Вашите предпочитания за Вашия медия плеър (напр. сила на звука и т.н.). Ако не ги използваме, Вие няма да можете да гледате дадено видео съдържание. Вие можете да изключите „бисквитките”, но ако направите това, няма да можете да използвате всички услуги от нашите уебсайтове и може да виждате повече pop-up известия и друга реклама. Това е така, защото ние няма да можем да ограничим това, което виждате чрез използване на „бисквитките”. Ще продължавате обаче да можете да виждате нашето редакционно съдържание.
 6. Ние или други компании може да използват „бисквитки”, за да предлагат и предават съдържание, което ние смятаме, че може да Ви заинтересова.

За повече информация за „бисквитките” и тяхното управление, включително и как да ги изключите, посетете нашата страница в раздел „Бисквитки”.

С използване на сайтовете, Вие се съгласявате с ползването на „бисквитки” по описания по-горе начин.

 1. Google Analytics/Google Tag Manager

На нашите сайтове за анонимно отчитане използването на сайтовете и за реклама на сайта ние използваме Google Analytics/GTM. Google Analytics е услуга за анализ на интернет сайтове, предоставена от Google Inc. (“Google”). Google използва събираните данни, за да следи и изследва използването на сайта/приложението, за да изготвя отчети за своите дейности и да ги споделя с други услуги на Google.
Google може да използва събираните данни за контекстуализиране и персонализиране на рекламите в своята собствена рекламна мрежа.

Събирани лични данни: „Бисквитки” и данни за използването на сайта.

Място на обработване: САЩ – Политика за защита на личните данни – Отписване

 

Google Tag Manager е аналитична услуга, предоставена от Google Inc.

Събирани лични данни: „Бисквитки” и данни за използването на сайта.

Място на обработване: САЩ – Политика за защита на личните данни 

 1. За нашата реклама

Като разглеждате нашите сайтове, някои от „бисквитките”, които поставяме на Вашия компютър, ще бъдат рекламни бисквитки, така че да можем да разбираме какъв вид страници Ви интересуват. Тогава ще можем да показваме реклама във Вашия браузър въз основа на тези предполагаеми интереси. Например, ако четете повече статии за храна и напитки, може да Ви се покажат повече реклами за храна и напитки.

Важно е да не забравяте, че нито една от техниките, които използваме, няма да събира информация като Вашето име, адрес на електронната поща, пощенски адрес или телефонен номер.

Също така можем да споделяме анонимизирани поведенчески данни с рекламни партньори, включително търговски организации, които финансират съдържанието, означено като „Спонсорирано от”, „Платено съдържание/Платено от” или „Съдържание на рекламодател/от нашите рекламодатели”. Това може да означава, че когато сте на други уебсайтове, ще Ви се показва реклама въз основа на Вашето поведение на нашите сайтове. Също така може да Ви показваме реклама на нашия сайт въз основа на Вашето поведение на други сайтове.

Поведенческият ретаргетинг е друга форма, която Ви дава възможност и някои от нашите рекламни партньори да Ви показват реклами въз основа на Вашите модели на разглеждане и взаимодействие със даден сайт, различен от нашите. Например, ако сте посетили уебсайта на онлайн магазин за дрехи, можете да започнете да разглеждате реклами от същия този сайт за пазаруване, който показва специални предложения или продуктите, които вече сте разгледали. Това позволява на компаниите да Ви представят реклами, ако напуснете техния уебсайт без да направите покупка.

Ако желаете да откажете получаването на онлайн поведенческа реклама, това не означава, че вече няма да получавате реклама, когато използвате нашите сайтове. Това означава само, че рекламата, която виждате, няма да бъде съобразена с Вашите предпочитания.

Рекламата на мобилните устройства може да изисква събирането и споделянето на уникален идентификационен номер на съответното устройство към компаниите, които купуват рекламно пространство на мобилното приложение.

Рекламен ремаркетинг и поведенчески ретаргетинг, който ние може да използваме:

 

Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)

Facebook Remarketing е услуга за ремаркетинг и поведенчески таргетинг, предоставена от Facebook, Inc., която свързва действието на това приложение с рекламната мрежа на Facebook.

Събирани лични данни: „Бисквитки” и данни за използването на сайта.

Място на обработване: САЩ – Политика за защита на личните данни – Отписване

 

Обичайна Facebook Custom Audience (Facebook, Inc.)

Facebook Custom Audience e услуга за ремаркетинг и поведенчески таргетинг, предоставена от Facebook, Inc., която свързва действието на това приложение с рекламната мрежа на Facebook.

Събирани лични данни: „Бисквитки” и адрес на електронната поща.

Място на обработване: САЩ – Политика за защита на личните данни – Отписване

 

Ремаркетинг чрез Google Analytics за показване на реклами (Google Inc.)

Google Analytics за показване на реклами е for Display Advertising услуга за ремаркетинг и поведенчески таргетинг, предоставена от Google Inc., която свързва дейността по проследяване, осъществявана от Google Analytics и неговите „бисквитки” с мрежата за реклами в Adwords и Doubleclick Cookie.

Събирани лични данни: „Бисквитки” и данни за използването на сайта.

Място на обработване: САЩ – Политика за защита на личните данни – Отписване

 1. Друга реклама

Нашите сайтове съдържат линкове към други уебсайтове, от които ние може да набираме приходи. Нашите статии никога не са повлияни от рекламодатели или дъщерни дружества, нито се пишат с цел промотиране на даден продукт, освен когато ясно е обозначено „спонсориран от”, „доведен до Вас чрез” или „финансиран от”,  „Платено съдържание/платено от” или „Съдържание на рекламодател/от наши рекламодатели” за представянето на спонсорирано съдържание, рекламни функции и съответно функции за събиране на средства.

 1. Право на възражение от субектите на данни

Вие имате правото да подадете жалба до местния надзорен орган Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) или до съда, ако смятате, че Вашите права са нарушени. За тази цел можете да посетите уебсайта на КЗЛД на адрес https://www.cpdp.bg/, където ще научите повече.

 1. Правна информация и как да се свържете с нас

Съгласно Общия регламент за защита на личните данни (EU 2016/697), трябва да кажем кой е „администратор на данните” за ЮНИВЪРСАЛ МЕДИЯ ЕООД и за услугите, предоставяни чрез нашите уебсайтове. Администратор на данните е организацията, която отговаря за защита на информацията и, в нашия случай, сертифицираното Длъжностно лице по защита на данните е Божидар Белич, bozidar.belic@ifmccann.com.

Ако желаете да имате достъп до или копие от личната информация, която ние притежаваме за Вас, да поискате коригиране или ако имате въпроси за това как можем да ги използваме, или да подадете жалба, свържете се с Длъжностното лице по защита на данните на посочения по-горе адрес.

Жалбите ще се обработват от Длъжностното лице по защита на данните и ще Ви бъде отговорено в срок най-късно до 30 дни.

 1. Промени в политиката за защита на личните данни

Ако ние решим да променим нашата политика за защита на личните данни, ние ще публикуваме промените тук. Когато промените са съществени, също така може да решим да изпратим новата информация по имейл на всички наши регистрирани потребители.

Когато се изисква от закона, ние ще получим Вашето съгласие за извършването на такива промени. Последното изменение на настоящата Политика за защита на личните данни е направено на 24.05.2018.