Инструменти

banner

Уникален високотехнологичен инструмент за планиране на медийни кампании, който съчетава ефектите на всички офлайн и онлайн медийни дейности с помощта на данните събрани чрез представително локално проучване, проведено между 2500 анкетирани относно използването на над 50 различни медийни канала.

Wave е най-голямото и най-старо проучване на обществените медии в света. Включвайки общо 75 държави, представя вижданията, нуждите и поведението на 1,3 милиарда най-влиятелни интернет потребители и на обществените медии в света.

Този инструмент ни помага да разберем каква е в действителност целевата ни публика извън данните – какво мислят, чувстват и правят, как са свързани с определена категория продукти или с медии, как пазаруват, какви са жизнените им навици и така да разберем по-добре как да ги свържем с брендовете на нашите клиенти.

Софтуер, специализиран за създаване на иконометрични модели. Помага да разберем какво най-много влияе върху продажбите и рентабилността на инвестицията, кои медийни канали са най-ефективни и как да се разпредели бюджетът.

Инструмент, който помага да оптимизираме ТВ кампаниите и да изберем най-ефикасните ТВ канали за постигане на желаната цел с най-малко необходими инвестиции.

Инструмент, който помага да дефинираме как да разпределим наличния бюджет на повече пазари или повече брендове, за да се постигнат желаните ефекти.

Ad-tribute ни помага да определим каква е ефективността и същественото значение на всеки отделен онлайн-канал в общата онлайн-среда с цел публиката да бъде доведена до желания резултат.

Oсигурява автоматизирано купуване и пласиране на реклами в реално време на съответстващи онлайн-канали, цифрови OOH канали и ТВ станции, които са открити за програматик купуване или пласиране на реклами.

UMMission-002