Мобилната реклама достига дял от 50 % на глобалната цифрова реклама

В своя последен доклад за пазарните тенденции на глобалната реклама, „Магна“ прогнозира че нетните продажби на реклама от собствениците на медии ще нараснат с +3.7% до 505 милиарда долара през 2017г.

В момента дигиталните медии оставят след себе си линейната телевизия и заемат първо място по приходи от продажби на реклама.

Понастоящем, по-голяма част от продажбите на реклама (54 %) се генерират от показвания и кликвания на мобилни устройства.

За първи път от 2009 г. продажбите на телевизионни реклами ще намалеят с (-1%).

Основни факти

  1. В глобален мащаб се предвижда приходите от продажби на собствениците на медии да нараснат с +3.7% през 2017г., до 504 милиарда долара. Тези данни съответстват на предишната прогноза на „Магна“ (от декември 2016). Това е значителен спад в сравнение с 2016 г. ,което показва ръст от +5.9%.
  2. Очаква се глобалният ръст на продажбите на реклами отново да нарасне до + 4.5% през 2018 г. , като се вземат предвид събитията през същата година (Световното първенство по футбол в Русия, междинни избори в САЩ, Зимните Олимпийски игри в Южна Корея).
  3. На 67 от 70 анализирани от “Манга” пазари също ще наблюдава определено ниво на растеж през тази година. Най-високи нива на водещите 20 пазари се очакват в Китай и Испания (на двата +7%), Индия (+12%) и Русия (10%).
  4. Най-бързо развиващият се регион през тази година ще бъде Централна и Източна Европа (+7.2%), на следващо място е Латинска Америка (+5.9%) и Азиатско-тихоокеанската зона (+5.6%). През 2016 г. се наблюдава най-голямо намаление в Северна Америка (+1.7% в сравнение с 7% през миналата година).
  5. След положителните резултати през 2016 (+3.3%), приходите от продажби на реклама в линейната телевизия през тази година ще намалеят с почти (- 1) % поради липсата на спортни събития и спад в гледаемостта и рейтингите, въпреки повишаване на разходите на рекламодателя за 1000 зрители.
  6. Продажбите на онлайн реклама ще се увеличат до 14% през годината, а продажбите на офлайн реклами (телевизия, преса, радио, графична реклама) ще намалеят с 2% (без изменение през миналата година). Онлайн рекламата ще надхвърли 200 милиарда долара (204 милиарда долара), за да стане № 1 категория в глобален мащаб, с 40 % от общата реклама в сравнение с телевизионната, която има дял от 35%.
  7. Понастоящем, по-голяма част от продажбите на реклама (54%) се генерира от показвания и кликвания на мобилни устройства. Мобилната реклама ще надхвърли сумата от 100 милиарда за първи път тази година.
  1. Видео и социалните формати ще продължат да генерират ръст в дигиталната реклама (+30% и повече) докато заплащането на клик ще нарасне с двуцифрено число отново (+13%), за да остане водеща форма (почти половината от дигиталните продажби на реклами).

 

Според Винсънт Летанг, Специалист по управление на постигната стойност, Глобално проучване на пазара в “Магна“ и автор на доклад: „Рекордното ниво на растеж през 2016 г., който постепенно надминава  икономическия растеж, бе причинен от пазарите, които искат да се възползват от новите възможности, предлагани от дигиталните медии (търсене, социални, видео, програмни) в по-голям мащаб, като се стараят да запазят своя дял в традиционната линейна телевизия, въпреки нарастващите разходи за реклама на 1000 зрители. През 2017  ще има забавяне както в цифровите така и в офлайн медиите. Въпреки това, продажбите на онлайн реклама ще продължат да нарастват с двуцифрено число на повечето пазари (глобално +13%), а продажбите на телевизионна реклама ще намалеят (-1%) поради увеличение на цената, спад на рейтингите и липса на глобални спортни събития.

Растежът в Централна и Източна Европа ще бъде +7.2%, достигайки 16.7 милиарда долара.

През тази година продажбите на реклама в Централна и Източна Европа ще нараснат с 7.2% до 16.7 милиарда долара, което надвишава прогнозните очаквания. Размерът на разходите леко ще намалее през 2018 г., до 5.3 % (предишна стойност от +5.6%).

Докато последните няколко години района на Централна и Източна Европа се характеризира с политическа несигурност и икономическа нестабилност, ситуацията през 2016 г. и текущата 2017 г. се нормализира на относителна база. Приходите от продажби на реклама в Русия нараснаха с 10.5 % през 2016  г. и се очаква да бъде наблюдаван подобен растеж през 2017 г. Украйна се възстанови през 2016 г. когато отново беше наблюдаван ръст след двугодишен спад и повторен ръст през 2017 г.

Накрая, турския пазар на реклама продължава да нараства с почти +8% през тази година, въпреки политическата нестабилности и спиране на публикациите.

След възстановения растеж на Украйна и Русия, най-бързо се развива Румъния, Турция и Чешката Република, като те имат едноцифрен ръст за текущата година. Най-бавен ръст в региона се очаква в Хърватия, където има потребителска дефлация. За пазарите, които са в дъното също се очаква възстановяване на растежа през 2017г.

Global Growth Forecasts

ПРОЧЕТЕТЕ ЦЯЛАТА СТАТИЯ: MAGNA Global Ad Forecast Spring Update_June 2017