Проведе се Pitch Академия за медийни агенции

Pitch Academy

В рамките на Pitch Академията представителите на мрежата „IPG Mediabrands“ проведоха в Белград обучение за регионалните екипи на агенция „UM“. Прогрмата на обучението беше ръководена от Howard Nead, Chief Growth Officer в „IPG Mediabrands“ и от Stefan Burford, Chief Strategy Officer в „IPG Mediabrands“, които през последните години значително допринесоха за развитието на стратегически и многоизмерни решения за клиентите на network.

Atmosfera sa Pitch Akademije

„Заради постоянните промени в индустрията непрекъснатото опресняване на знания и обмяната на опит са нужни за поддържането на стандартите за качество на услугите, които „UM“ предоставя на клиентите си. В този смисъл Pitch Академията разкрива нов insight относно pitch процесите, предлага подходи и начин на мислене с цел комуникация и анализ на най-добрите практики в рамките на глобалната мрежа. Освен това регионалните екипи се подсилват допълнително, интегрират се и заедно инициират интересни проекти“, казва Биляна Колакович, регионален директор в агенция „UM“.

Pitch процесът често пъти е повратният момент в живота на агенциите и представлява терена, върху който допълнителните умения и знания взимат надмощие. „Обратната връзка за презентационните умения, съветите за различните инструменти и техники на комуникация и познанията за моделите за планиране, подготовка и осъществяване на pitch процесите, обогатяват агенционните екипи, предоставят им ефикасна подкрепа в работата и им дават възможност да се представят по-сигурно и по-спокойно пред клиентите“, казва Катарина Костич, регионален директор за развитието на медийни операции в рамките на „UM“.

Stefan Burford, Katarina Kostić, Howard Nead

Pitch Академията представлява значим сегмент от регионалния план за обучение, а с това и от стратегическата насоченост на „UM“ мрежата да осигурява на клиентите професионални, креативни и ефектни медийни планове, което се потвърждава от постоянното взаимоотношение на доверие и сътрудничество с клиентите.